ภาพข่าว: เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย กลุ่มทรูสนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบิน Miss Deaf World 2017 เพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 11:34:55 น.
กรุงเทพฯ--22 ต.ค.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งมี ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นตัวแทนมอบบัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – ปราก ให้แก่ นางสาวชุติมา เนตรสุริวงค์ Miss Deaf World 2017 ที่จะเดินทางไปส่งมอบมงกุฎ ให้แก่ผู้รับตำแหน่ง Miss Deaf World 2018 คนต่อไป ในเวทีการประกวด Miss & Mister Deaf World 2018 ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 2 ตุลาคม 2561 การสนับสนุนครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรูในการส่งเสริมให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสในสังคมดังเช่นบุคคลทั่วไปและมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง