สถาบันพระปกเกล้าครอบรอบ 20 ปี จัดงาน เดิน-วิ่ง มอบเงินบริจาค 12,992,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาล 21 แห่ง ทั่วประเทศ

ข่าวทั่วไป Thursday October 25, 2018 17:20 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--25 ต.ค.--สถาบันพระปกเกล้า ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยว่า ด้วยสถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันวิชาการอันทรงเกียรติที่มีพันธกิจสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไปสู่ประชาชน รวมทั้งเพื่อการศึกษาค้นคว้า และวิจัยปัญหาและแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีความเป็นปึกแผ่นและยั่งยืน ซึ่งในปี 2561 นี้ถือเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง "ครบรอบ 20 ปี การสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า" สถาบันพระปกเกล้าจึงจัดกิจกรรม โครงการ "วิ่งการกุศลในโอกาส 20 ปี ครบรอบวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า" ขึ้น โดยการระดมทุนจากการวิ่งการกุศลในครั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้านำรายได้จากการจัดกิจกรรมมอบให้แก่โรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการพัฒนา และเพื่อต่อยอดและขยายโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้นให้มีกำลังแรงใจและสามารถดำเนินชีวิต และก้าวขึ้นมาเป็นแรงกำลังสำคัญในการผลักดันและพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคง "กิจกรรม 20 ปี สถาบันพระปกเกล้า เดิน-วิ่ง การกุศล ช่วยคน ช่วยโรงพยาบาล KPI Charity Mini Marathon ที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี โดยนักศึกษาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกันบริจาคเงิน อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ เพื่อนำรายได้จากการรับบริจาคดังกล่าวมอบให้แก่โรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,992,000 บาท สถาบันพระปกเกล้าได้มอบให้แก่โรงพยาบาล 21 แห่ง" ศ.วุฒิสาร กล่าว โดยผู้แทนทั้ง 21 โรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา, โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โรงพยาบาลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดร้อยเอ็ด, โรงพยาบาลพนมดงรักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์, โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดตรัง, โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนราธิวาส, โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู, โรงพยาบาลไม้แก่น จังหวัดปัตตานี, โรงพยาบาลกาบัง จังหวัดยะลา, โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ, โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลบุณฑริก อุบลราชธานี, โรงพยาบาลโพธ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, โรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่, โรงพยาบาลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี สถาบันพระปกเกล้ามุ่งหวังให้กิจกรรมวิ่งการกุศลในครั้งนี้แสดงออกถึงความตั้งใจ ว่า สถาบันพระปกเกล้าจะยังคงก้าวย่างอย่างมั่นคงในพันธกิจการพัฒนาประชาธิปไตย และสอดคล้องกับเจตนารมณ์สำคัญที่จะแบ่งปันต่อสังคมส่วนรวมเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ในการส่งเสริมทางด้านสุขภาพ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ของโรงพยาบาลในเขตทุรกันดาร เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อประเทศชาติสำหรับประชากรในเขตทุรกันดาร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาสถาบันทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และส่งเสริมความมีส่วนร่วมของหลายหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ