ราชภัฏโคราช ประชุมเชิงปฏิบัติการ และ MOU เชื่อมสัมพันธ์ยกระดับคุณภาพการอ่านออกเขียนได้

ข่าวทั่วไป 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 17:49 น. —ThaiPR.net

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและเป็นเกียรติในพิธีบันทึกความร่วมมือ โครงการยกระดับคุณภาพการอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์

เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะนักเรียน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์

ภายในงานได้จัดให้มีการนำเสนอโครงการยกระดับคุณภาพการอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะนักเรียน การแลกเปลี่ยนแนวคิด ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการและลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และเครือข่ายสถาบันการศึกษา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะครุศาสตร์ อาคาร 17 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1101, 1116 หรือที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 08-7872-0199


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ