ภาพข่าวดีป้า โชว์ผลงานปี 61 พร้อมสานต่อพันธกิจแผนแม่บทส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ปี 61-64 หนุนแผนยกระดับ Thailand 4.0

ข่าวเทคโนโลยี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 15:37 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: ดีป้า โชว์ผลงานปี 61 พร้อมสานต่อพันธกิจแผนแม่บทส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ปี 61-64 หนุนแผนยกระดับ Thailand 4.0

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โชว์ผลการดำเนินงานปี 2561 นำโดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับรองผู้อำนวยการสำนักงาน ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน (กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร) นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน (กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล) ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงาน (กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล) และดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน (กลุ่มงานโครงการพิเศษและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม) โดย depa สามารถเดินแผนปรับเปลี่ยนประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล ตามแผนแม่บทส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 ของรัฐบาลอย่างเต็มที่ สามารถผลักดันการสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศโดยรวมกว่า 1,096.62 ล้านบาท รวมถึงก่อให้เกิดการกระตุ้นและรับรู้ด้านดิจิทัลต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคมทั้งในและต่างประเทศผ่านการทำ MOU กว่า 50 ฉบับ ผ่านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านดิจิทัล 8 มาตรการ และคูปองสนับสนุนการดำเนินงานให้กับภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐ 4 ประเภท เพื่อเตรียมความพร้อมให้มิติด้านเศรษฐกิจ กำลังคน และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล รวมถึงประสบความสำเร็จตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล และกระทรวงดีอี ในการส่งเสริมด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและดิจิทัลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เตรียมแผนเดินหน้าสานต่อพันธกิจหลักปี 2562 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อยกระดับประเทศสู่การเป็น Thailand 4.0


แท็ก ภาพข่าว:   thailand  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ