อิ๋งอิ๋งร่วมสนับสนุนความเข้มแข็งของชาวชุมชนวัดอรุณฯ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 14:53:33 น.
กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--สิทธิณีครีเอชั่น

อิ๋งอิ๋ง(ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ) พิธีกรคนดังร่วมสนับสนุนความแข็งแกร่งของชาวชุมชนชาววัดอรุณ ชาวชุมชนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ

ชุมชนชาววัดอรุณเป็นหนึ่งในชุมชนโบราณที่กล่าวกันว่า ชุมชนแห่งนี้และบริเวณใกล้เคียงล้วนเป็นทหารที่เคยร่วมรบกับสมเด็จพระเจ้าตากสินทั้งสิ้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมาสร้างพระราชวังที่บริเวณวัดอรุณปัจจุบันคือพื้นที่ของทางทหารเรือเรียกกันว่าพระราชวังเดิม พระองค์ก็พระราชทานพื้นที่โดยรอบให้แก่บรรดาทหารที่ติดตามจนเกิดเป็นชุมชนเก่าแก่ขึ้นในปัจจุบันคนในชุมชนยังคงศรัทธาสมเด็จพระเจ้าตากสินอย่างเหนียวแน่นมั่นคงและมีการจัดงานเทิดพระเกียรติถวายเป็นประจำรวมทั้งยังร่วมกันทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ต่างๆ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนจากความที่ทุกคนรักเคารพในสิ่งเดียวกัน

สมเด็จพระเจ้าตากสินจึงเป็นเสมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตให้ทุกคนเข้าถึงความสามัคคี ความเสียสละ ความรักชาติรักแผ่นดิน การอุทิศตนเพื่อสังคม สิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้คนในสังคมรักใคร่และอยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสมเป็นชุมชนลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ

ติดตามเรื่องราวของชาวชุมชนชาววัดอรุณได้ทางรายการคนไทยใต้ร่มราชัน ทาง ททบ.5 วันอาทิตย์ ที่ 11 พ.ย. นี้เวลา 15.30-16.00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง