รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ นำต้นแบบการใช้เทคโนโลยี “ไปรษณีย์จีน” ต่อยอดสร้างความเข้มแข็ง ขยายตลาดจีน ให้โชห่วย-SMEs-ร้านค้าชุมชนไทย

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- พุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 16:59:08 น.
กรุงเทพฯ--7 พ.ย.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เยี่ยมชมความสำเร็จ การดำเนินงานของไปรษณีย์จีน (China post) ที่ให้ความสำคัญในการผสานธุรกิจจากออนไลน์ไปยังออฟไลน์ ทำให้ไปรษณีย์จีนก้าวข้ามการทำหน้าที่เพียงแค่ผู้รับส่งของ ปัจจุบันให้บริการ e commerce โดยเน้นที่ช่วยเหลือวิสาหกิจชุมขน ธุรกิจขนาดย่อย ร้านโชห่วย และยังให้บริการทั้งการการเพื่อเก็บสต๊อค การทำอาคารเก็บและพักสินค้า การเงิน การประกันภัย และการขนส่ง เป็นต้น ปัจจุบันกระทรวงฯ นำต้นแบบการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยต่อยอดได้สร้างความเข้มแข็ง ให้กับโชห่วยและชุมชนในแต่ละพื้นที่ในไทยแล้วเช่นกัน สำหรับเป้าหมายการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้ เพื่อจะขยายการค้าร่วมกับจีน รวมถึงหาช่องทาง ส่งเสริม SMEs ร้านค้าชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยการใช้เทคโนโลยีอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง