งานประชุมวิชาการ 18th ThaiTECT Annual Meeting 2018

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 13:53:51 น.
กรุงเทพฯ--9 พ.ย.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทางคิลนิกเพื่อความเป็นเลิศ (ThaiTECT), เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet), โรงพยาบาลศิริราช, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) จัดงานประชุมวิชาการ 18th ThaiTECT Annual Meeting 2018 หัวข้อ "Building innovative medicine ecosystem: Collaborative scheme" เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การประชุมครั้งนี้ เกิดจากการร่วมมือกันของนักวิจัย สถาบันที่ทำการวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเลิศในการศึกษาวิจัยทางคลินิก ตามที่รัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์การใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบาย "ประเทศไทย 4.0" ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการและวิทยากร

ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการประชุมในหัวข้อ "Transforming Granting Agency to Drive Medical Product Development? และเป็นวิทยากรพูดในหัวข้อ "Summary of the Next Plan of Thailand Clinical Research Roadmap"

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า "การวิจัยทางคลินิกมีส่วนส่งเสริมอุตสาหกรรม และส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น การมีศูนย์กลางการวิจัยทางการคลินิกในประเทศไทยเป็นรากฐานในการสนับสนุนให้บริษัทเภสัชภัณฑ์เข้ามาลงทุนทำวิจัย นอกจากนี้ การวิจัยทางการคลินิกยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวิธีการรักษาแบบใหม่ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงนวัตกรรมยาใหม่ได้เร็วขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมของผลลัพธ์ทางสุขภาพดีขึ้น ทีเซลส์ร่วมขับเคลื่อนความเป็นเลิศในการวิจัยทางคลินิก สนับสนุนการจัดทำแผนโรดแมป และประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาระบบนิเวศการวิจัยทางคลินิก สามารถยกระดับประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางการลงทุนดำเนินการวิจัย ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง