ภาพข่าว: ราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาค่ายอาสา ซ่อมแซมโรงเรียนเพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 15:45:45 น.
กรุงเทพฯ--16 พ.ย.--กองสื่อสารองค์กร

นางลาวัลย์ สายสุวรรณ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมนักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทพณิชยการพระนคร ปรับปรุงและซ่อมแซมสภาพโรงเรียน ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท สานต่อคำสอนพ่อเพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร อีกทั้งยังสนองนโยบายของชาติที่กำลังเร่งพัฒนาชนบทให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมให้นักศึกษาได้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในการเป็นผู้นำและสร้างความรับผิดชอบ ณ โรงเรียนบ้านปากดง ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง