ภาพข่าว: เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน รร.สาธิตมศว.ปทุมวัน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 16:01:28 น.
กรุงเทพฯ--16 พ.ย.--ดั๊บเบิ้ล เอ

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เปิดบ้านต้อนรับครูและนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเรียนรู้ที่มาของกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ที่ได้จากต้นกระดาษบนคันนา ที่เกษตรกรได้ใช้พื้นที่ว่างทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้และลดโลกร้อน ซึ่งกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ 1 รีม ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 12.5 กิโลกรัม รวมทั้งได้เข้าชมกระบวนการผลิตในโรงกระดาษ 3 ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง