ภาพข่าว: STC จับมือ CP ALL ร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 16:13:12 น.
กรุงเทพฯ--16 พ.ย.--วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) นำโดย ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ รับมอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม และอุปกรณ์/สิ่งของสนับสนุนการแนะนำหลักสูตรในโครงการความร่วมมือฯ ระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) โดยมี ดร.กิตติ รัตนราษี รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นตัวแทนมอบ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ข่าวที่เกี่ยวข้อง