ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ติดตามแก้ไขยาง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 17:00:30 น.
กรุงเทพฯ--16 พ.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัด ติดตาม และหาแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์ยางพาราไทย ในประเด็นที่สำคัญ อาทิ การส่งเสริมการค้าทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งนโยบายจูงใจนักลงทุนสำหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการปรับใช้มาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (FSC) ที่สหภาพยุโรปจะประกาศใช้ในปี 2563 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ของไทยในตลาดโลก ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง