บอร์ดสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จ.เชียงราย เปิดให้บุคคล นิติบุคคล สมาคมทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ ยื่นข้อเสนอโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง ได้ตั้งแต่วันที่ 15-30 พ.ย.นี้

ข่าวทั่วไป Friday November 16, 2018 17:39 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--16 พ.ย.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

บอร์ดสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จ.เชียงราย เปิดให้บุคคล นิติบุคคล สมาคมทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ ยื่นข้อเสนอโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง ได้ตั้งแต่วันที่ 15-30 พ.ย.นี้ เปิด 4 ช่องทางให้ติดต่อขอสัมภาษณ์ทีมหมูป่า อะคาเดมี่-ขอข้อมูลจดหมายเหตุกรณีถ้ำหลวง

พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานกรรมการสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ฯ จำนวน 2 ฉบับคือ 1.ประกาศเรื่อง การเสนอโครงการหรือกิจกรรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย เปิดรับพิจารณาข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการขอสัมภาษณ์ การเชิญร่วมกิจกรรม การผลิตสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย อาทิ สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์แอนิเมชั่น รายการโทรทัศน์ สารคดี เป็นต้น ตลอดจนเปิดรับข้อเสนอของผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนบริหารสิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยให้บุคคล นิติบุคคล มูลนิธิหรือสมาคมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความประสงค์จะดำเนินการข้างต้น ให้ยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมต่อคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ฯตั้งแต่วันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2561
พลโท วีรชน กล่าวอีกว่า ผู้ที่จะยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมโดยมีรายละเอียด อาทิ ชื่อโครงการหรือกิจกรรม ประเภทโครงการหรือกิจกรรม ชื่อผู้เสนอโครงการหรือกิจกรรมพร้อมสถานที่ติดต่อ และรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม เช่น วัตถุประสงค์ แนวคิดโครงการ กรอบระยะเวลาดำเนินการ แผนการเผยแพร่และจำหน่ายผลงาน และรายละเอียดการขออนุญาตใช้สิทธิประโยชน์ รวมทั้งจัดทำรายละเอียดข้อเสนอสิทธิประโยชน์ โดยมีข้อเสนอ เงื่อนไขและการกำหนดค่าตอบแทนจากการใช้สิทธิในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.02-209-3520 ตามวันและเวลาราชการ หรือส่งข้อมูลมาที่อีเมล m.culfor13wildboars@gmail.com
โฆษกคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ฯ กล่าวด้วยว่า 2.ประกาศคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ฯ เรื่องการติดต่อประสานงานเพื่อการผลิตสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย โดยให้บุคคล นิติบุคคล มูลนิธิหรือสมาคมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความประสงค์ดำเนินการดังกล่าวให้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ 1.กรณีผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ มีความประสงค์จะสร้างภาพยนตร์ ภาพยนตร์สารคดี กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงรายในประเทศไทยให้ติดต่อประสานงานที่คณะอนุกรรมการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการผลิตสื่อต่างประเทศในประเทศไทย กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 154 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร.082-265-5383 โทรสาร 02-215-7430 อีเมล thaifilmos@gmail.com 2.กรณีผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยมีความประสงค์จะสร้างภาพยนตร์ ภาพยนตร์สารคดีกรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย ให้ติดต่อประสานงานที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตหรือร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 02-209-3519-20 โทรสาร 02-209-3522 อีเมล m.culfor13wildboars@gmail.com
3.กรณีผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศมีความประสงค์จะขอสัมภาษณ์หรือเสนอสิทธิประโยชน์ หรือเสนอเป็นผู้บริหารสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประสบภัย ติดต่อประสานงานที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตหรือร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 02-209-3519-20 โทรสาร 02-209-3522 อีเมล m.culfor13wildboars@gmail.com และ 4.กรณีผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศหรือผู้สนใจทั่วไปมีความประสงค์จะขอข้อมูลจดหมายเหตุกรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย ติดต่อประสานงานที่คณะอนุกรรมการจัดทำจดหมายเหตุกรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร.02-281-1599-222/151 โทรสาร02-628-5172 อีเมล contact@net.go.th


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ