รู้ลึกทุกมุม เรื่องกฎหมาย “อาคาร” ต้องอ่านด่วน!

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 17:55:58 น.
กรุงเทพฯ--16 พ.ย.--กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำบทความสั้นๆ จำนวน 15 เรื่อง ว่าด้วยเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ "อาคาร" ไม่ว่าจะเรื่องการก่อสร้าง การปรับปรุงอาคาร หรือการซ่อมบำรุงต่อเติมอาคาร เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับรู้ และนำไปใช้ประโยชน์

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถคลิกเข้าไปอ่านบทความทั้ง 15 เรื่องตาม Link นี้ได้เลย
https://goo.gl/y3T6Tf
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โทร 0 2299 4000, www.dpt.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง