Esri ส่งเสริมเด็กไทยใช้เทคโนโลยี GIS ในงาน GIS Day 2018

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 12:38:00 น.
กรุงเทพฯ--21 พ.ย.--ซีดีจี

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีดีจี ผู้นำด้าน Location Intelligence และตัวแทนจำหน่าย ArcGIS เทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศระดับโลกแห่งเดียวในประเทศไทย ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมวันแห่งสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS Day 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้เก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศีกษา ภายในงานมีการบรรยายโดยวิทยากรและผู้เชียวชาญในหัวข้อต่างๆ อาทิ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS ในภารกิจถ้ำหลวงเพื่อช่วยเหลืองานสังคม และกิจกรรมแข่งขันชิงเงินรางวัลจากการสร้างแผนที่โดยใช้โปรแกรม ArcGIS Online โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

กิจกรรม GIS Day 2018 เป็นกิจกรรมประจำปีที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) และสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนด้านเทคโนโลยี GIS มุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งเป็นรากฐานของการส่งเสริมศักยภาพของเด็กไทยให้พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่แรก และจะจัดกิจกรรมในปีนี้อย่างต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยอีก 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยทักษิณ

เกี่ยวกับ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีดีจี เป็นผู้นำด้าน Location Intelligence และเป็นตัวแทนหลักในการจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและบริการของผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศชั้นนำจาก ESRI Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งภายในประเทศไทยและรวมถึงประเทศในกลุ่ม CLMV อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) มีความเชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) สำหรับภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล กองทัพ และภาคการศึกษา พร้อมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.esrith.com

เกี่ยวกับ กลุ่มบริษัท ซีดีจี

กลุ่มบริษัทซีดีจี (CDG Group) ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 50 ปี ในการให้บริการด้านไอทีโซลูชันที่เป็นเลิศ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ตลอดจนบริการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในองค์กรของลูกค้าให้พร้อมนำไปปฏิบัติงานได้ทันที ภายใต้วิสัยทัศน์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชันที่ใช้งานได้จริง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.cdg.co.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง