มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาทีแคสรอบที่ 1 ประจำปี 62

ข่าวทั่วไป 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 10:20 น. —ThaiPR.net

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาทีแคสรอบที่ 1 ประจำปี 62

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับนักศึกษาระบบ Thai University Central Admission System (TCAS) หรือ ทีแคส รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งรับสมัครนักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดง เข้าศึกษาต่อใน 9 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สำหรับรอบที่ 1 เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 หรือสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rmutp.ac.th หรือ สอบถามที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6105, 6305, 6409

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์หรือการทดสอบทักษะเฉพาะทางวันที่ 19 มกราคม 2562 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ และชำระเงินตามที่กำหนดในวันที่ 30-31 มกราคม 2562 ที่ http://admis.rmutp.ac.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ