อ.ส.ค. จับมือ นิด้า มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ระดับสากล

ข่าวทั่วไป Thursday November 29, 2018 14:40 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--29 พ.ย.--Am-Phoenix Communication องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมมือกับ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)มีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) ซึ่งทั้ง2องค์กรร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ที่จะร่วมมือกันพัฒนางานหลัก 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ บุคลากร และกิจกรรมเชิงวิชาการ ศักยภาพทางด้านวิชาการของนิด้าที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและพัฒนาแผนวิสาหกิจที่กำลังขับเคลื่อนในปัจจุบันคือ แผนวิสาหกิจปี 2560-2564ให้บรรลุประสงค์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ มุ่งเน้นยกระดับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. ให้มีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมให้มั่นคงและยั่งยืน ตลอดรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพดีส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคคนไทยทั่วประเทศ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับงานวิชาการสำคัญจะเริ่มดำเนินการร่วมกันในปี 2562 ได้แก่ การวางแผนงานระยะสั้น และ ระยะยาวในการจัดตั้ง Dairy Academy เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม โดยมีกิจกรรมวิชาการสำคัญ ได้แก่ งานวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมโคนม งานฝึกอบรมเกษตรกรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโคนม และงานเผยแพร่วิชาการ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ที่สนใจ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ