สคร.11 ชวนรณรงค์วันเอดส์โลก ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์

ข่าวทั่วไป Friday November 30, 2018 11:32 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--30 พ.ย.--สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ชวนรณรงค์วันเอดส์โลก ภายใต้แนวคิด "Know Your Staus" ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์ กว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา การติดเชื้อเอชไอวี นับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมต่อทุกประเทศทั่วโลก จากรายงานของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ พบว่า ในปี 2559 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกสะสม 36.9 ล้านคน เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 1.8 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากโรคเอดส์ 940,000 คน สำหรับประเทศไทย จากการคาดประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อในปี 2560 มีผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 440,000 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ประมาณ 5,500 ราย เฉลี่ยวันละ 15 คน โดยผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยและรู้สถานะการติดเชื้อตนเองแล้วประมาณ 432,084 คน ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมด พญ.ศิริลักษณ์ กล่าวเพิ่ม ปัจจุบันประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS) ภายในปี 2573 โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 – 2573 โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย ลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวี และเพศสภาพลงจากเดิมร้อยละ 90 โดยมีมาตรการหลักในการดำเนินงาน คือการทำให้การตรวจการติดเชื้อเอชไอวีเป็นเรื่องปกติ (Normalize HIV) การรณรงค์ให้มีการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง ทุกสิทธิการรักษา โดยเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการจัดบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบรู้ผลวันเดียว และการส่งเสริมการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยการเริ่มยาเร็ว (Same Day ART) โดยไม่คำนึงถึงระดับ CD4 รวมถึงการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกให้แก่สังคม ในการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อได้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 เขียนข่าว ธัญญธร เยาวยอด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ