วสท.เชิญร่วมสัมมนาเรื่อง “เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง”

ข่าวอสังหาริมทรัพย์ ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 12:05:05 น.
กรุงเทพฯ--30 พ.ย.--เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

ปัจจุบัน เมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทำให้การพัฒนาเมืองเต็มไปด้วยตึกสูงและสิ่งปลูกสร้างแบบใหม่ ๆ ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ในระยะการก่อสร้าง ติดตั้ง และบำรุงรักษาอาคารสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ การทำงานบนที่สูงด้วยเครื่องจักรอาจเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงจำเป็นต้องใช้การโรยตัวจากที่สูงด้วยเชือกและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถนำผู้ปฏิบัติงานเข้าสู่จุดทำงานได้

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย เชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง (Inspection Technique of Rope Access Equipment for Work at Height)" วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโรยตัวในที่สูงตามมาตรฐานวิศวกรรมและความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นได้

เนื้อหาหลักสูตรนี้เสริมสร้างความรู้ตามหลักมาตรฐานสากลเกี่ยวกับเชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว ตลอดจน ชนิดและประเภทอุปกรณ์ การพิจารณาพิกัดรับน้ำหนัก และข้อควรระวังในการใช้เชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาสาธิตถึงเทคนิคการโรยตัวและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนเชือกระหว่างปฏิบัติงานบนที่สูง รวมถึงข้อสังเกตในการเลือกจุดยึดเกาะและเทคนิคการผูกรัดเชือกอย่างถูกวิธี เพิ่มศักยภาพบุคลากรและปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยการในปฏิบัติงานบนที่สูง

ลงทะเบียนล่วงหน้าและสอบถามได้ที่ คุณรุ่งลาวรรณ์ (วสท.) โทร.0-2184-4600-9 ต่อ 510 E-mail :runglawan@eit.or.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง