มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญร่วมน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ในนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ตลอดเดือนธันวาคมนี้

ข่าวทั่วไป 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 13:19 น. —ThaiPR.net

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญร่วมน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ในนิทรรศการ  “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ตลอดเดือนธันวาคมนี้

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" ขึ้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานในพิธี ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในงานประกอบด้วย

การจัดแสดง "๙๙ ภาพพ่อหลวงในดวงใจ" พระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชกรณียกิจและพระราชอิริยาบถต่าง ๆ จากผู้บริหาร นิสิต บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งเข้าร่วมจัดแสดง พิเศษสุด ชุดพระบรมฉายาลักษณ์เสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ จำนวน ๑๓ ครั้ง จากนายบัญชา วาจาสุวรรณ เจ้าของพิพิธภัณฑ์บัญชาห

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญร่วมน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ในนิทรรศการ  “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ตลอดเดือนธันวาคมนี้

รำลึก "พระมหากรุณาธิคุณ" ผ่าน ๙ กวีวีดิทัศน์ ได้แก่ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ, ดาวเรือง ดอกไม้ประจำพระองค์, ร้อยบรรเลง ๔๘ บทเพลงพระราชนิพนธ์, ๙ เมนูพระกระยาหารทรงโปรด, ปีบ ต้นไม้ของพ่อ จากมือแม่, พระราชทานนามมหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยนเรศวรทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสู่พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร, ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ๗ แบบ

จารึก "๑ คน ๑ ปณิธานสานคำพ่อ" ร่วมเขียนคำปณิธานตามคำสอนพ่อ ประดับบนต้นไม้ของพ่อ สัญจรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วันที่ ๑๐ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ ๑๗ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักหอสมุด และวันที่ ๒๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญร่วมน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ในนิทรรศการ  “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ตลอดเดือนธันวาคมนี้

ขอเชิญร่วมน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ในนิทรรศการ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ " ในวันและเวลาราชการ ตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ชั้น ๔ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๕๕๙๖ ๑๑๔๘ และ www.nuac.nu.ac.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ