รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ และรัฐมนตรีอาเซียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ริมลำธารของ Mandapa Ritz Carlton

ข่าวเทคโนโลยี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 17:40 น. —ThaiPR.net

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ และรัฐมนตรีอาเซียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ริมลำธารของ Mandapa Ritz Carlton

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับผู้แทนรัฐมนตรีต่างๆ จากประเทศอาเซียน ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสวนริมลำธารของ Mandapa Ritz Carlton ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม ก่อนเริ่มการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 18 ณ เมืองอูบุด ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย อย่างเป็นทางการ โดยการประชุมครั้งนี้ มีประเด็นพิจารณาในหลายเรื่อง เช่น การอนุมัติงบประมาณจากกองทุน ASEAN ICT fund สำหรับปี 2562 รับทราบรายงานผลสำเร็จการดำเนินโครงการปี 2561 ภายใต้แผนแม่บท ASEAN ICT Master plan 2020 การพิจารณาร่างปฏิญญาอูบุด (Ubud Declaration) ร่างเอกสาร ASEAN framework on Digital Data governance และการหารือกับคู่เจรจาของอาเซียน ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย สหรัฐอเมริกา และ ITU เพื่อพิจารณากิจกรรมแผนงานและโครงการความร่วมมือที่จะดำเนินการร่วมกันในปี 2562 ต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ