ปิดทองหลังพระฯ จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยกระดับนักพัฒนาสหกรณ์ตามแนวพระราชดำริ

ข่าวทั่วไป Friday December 7, 2018 16:48 —ThaiPR.net

ปิดทองหลังพระฯ จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยกระดับนักพัฒนาสหกรณ์ตามแนวพระราชดำริ

กรุงเทพฯ--7 ธ.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์สร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ 150 คน นำองค์ความรู้การส่งเสริมสหกรณ์ตามแนวพระราชดำริไปขยายผลทั่วประเทศ
นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวนโยบายนำแนวทางพระราชดำริไปใช้พัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในโครงการพระราชดำริทุกแห่งโดยกำหนดกรอบระยะเวลา 5 ปี มุ่งเน้นจะยกระดับการพัฒนาสหกรณ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์อย่างแท้จริง
ดังนั้น กรมฯ จึงร่วมมือกับปิดทองหลังพระฯ จะนำงานวิจัยการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอบรม ตลอดจนทำการอบรมนักสหกรณ์ของกรมฯรุ่นแรก จำนวน 150 คน ซึ่งจะนำเอาความรู้กลับไปสร้างความก้าวหน้า ยั่งยืนให้แก่สหกรณ์ทั่วประเทศ
ในการอบรมดังกล่าว ผู้แทนกรมฯ ทั้ง 150 คน ได้ร่วมกันทบทวนแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดจนกระบวนการพัฒนาตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชนและระดับการรวมกลุ่มเข้มแข็ง อย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามพระราชดำริที่พระราชทานไว้อันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการสหกรณ์ซึ่งทรงให้ความสำคัญ ทั้งได้พระราชทานสหกรณ์ไว้หลายแห่ง
ผศ.ดร.อรพรรณ คงมาลัย อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการขยายผลองค์ความรู้การขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกล่าวว่า งานวิจัยที่ใช้ในการอบรมนี้ได้รับมอบหมายจากสถาบันปิดทองหลังพระฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี
"หลังจากที่ได้หารือกับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ก็เห็นพ้องกันว่างานวิจัยนี้สามารถสร้างประโยชน์ได้มากในการช่วยให้สกรณ์มีความเข้มแข็ง หากดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามแนวพระราชดำริ ประกอบกับปิดทองหลังพระฯ มีความต้องการนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ให้มาก จึงเกิดความร่วมมือจัดการอบรมนี้ขึ้นมา"
การจัดงานดังกล่าวตลอดหลักสูตร นอกจากผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้แนวทางประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาสหกรณ์ แล้วยังได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้กรณีศึกษาสหกรณ์โครงการพระราชดำริ เช่น สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด จังหวัดสกลนคร สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด สหกรณ์ชาวบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10จำกัด เป็นต้นด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ