ภาพข่าว: จีโอที มอบเงิน 800,000 บาท สนับสนุนระบบ Big Data เพื่อวิจัยทางการแพทย์ให้กับคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 10:21:08 น.
กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--พับบลิคทาเลนท์

บริษัท เก็ตออนเทคโนโลยี จำกัด (จีโอที) โดยนายวุฒิชัย ปุณยกนก กรรมการผู้จัดการ นางไกรพิชญ์ พิชญ์พงศา และรศ.พวงแก้ว ปุณยกนก มอบเงินจำนวน 800,000 บาท ติดตั้งระบบ BigData เพื่อการวิจัยทางการแพทย์ และchatbot เพื่อการบริการนัดหมายผู้ป่วยให้แก่ศูนย์ตับอักเสบและมะเร็งตับซึ่งได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีจากบริษัท เดลล์อีเอ็มซี โดยนายอโณทัย เวทยากร รองประธานบริหาร เดลล์อีเอ็มซี ภูมิภาคอินโดจีน ,สถาบัน ไอเอ็มซี โดยดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบัน และ บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (ไอเน็ต) โดย นางชนัญ ชยุตะมาพงศ์ AVP - Business Development Department นอกจากนี้ได้มอบทุนเพื่อการวิจัยรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกัน จำนวนเงิน 122,001.00บาท โดยรศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมอาคารอานันทมหิดล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง