FUN IN THE SUN - SUMMER CAMP 2019

ข่าวทั่วไป 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 12:59 น. —ThaiPR.net

FUN IN THE SUN - SUMMER CAMP 2019

ปิดเทอมนี้ขอเชิญน้องๆ อายุ 6-15 ปี มาร่วมสนุกกับค่ายที่เต็มไปด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร และฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ผ่านกิจกรรมภาษาอังกฤษ ศิลปะ งานประดิษฐ์ กีฬา ผจญภัย การทำฟาร์ม พายเรือ ยิงธนู สร้างแพ เดินป่า ฯลฯ

ในค่ายนี้มีทีมงานทั้งไทยและต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมค่าย ที่พร้อมสนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือน้องๆทุกคนตลอดระยะเวลาค่าย เพื่อให้น้องๆทุกคนสนุกกับทุกกิจกรรมและเกิดการเรียนรู้สูงสุด

FUN IN THE SUN - SUMMER CAMP 2019

18 - 22 มีนาคม 2562 ณ อลงกรณ์ฟาร์ม รีสอร์ท เพชรบุรี

25 - 29 มีนาคม 2562 ณ โฮมพุเตยริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี

1 - 4 เมษายน 2562 ณ เขาใหญ่

22 - 27 เมษายน 2562 ณ Camp Challenge Sembawang

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.greengroupagency.com/summer19

สอบถามเพิ่มเติม Line: @greengroupagency หรือ โทร 096-9245425


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ