ภาพข่าว: วว. มอบแป้นพิมพ์ลายผ้าบาติกด้วยแม่พิมพ์ CNC ให้แก่ผู้ประกอบการเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้โครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 11:03:20 น.
กรุงเทพฯ--18 ธ.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบแป้นพิมพ์ลายผ้าบาติกด้วยแม่พิมพ์ CNC 5 แบบ พร้อมโต๊ะทำงาน ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาโดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (วว.) ภายใต้การดำเนินโครงการ "คูปองวิทย์เพื่อโอทอป" พร้อมทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แป้นพิมพ์ฯให้กับผู้ประกอบการผลิตผ้าบาติก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ เขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แป้นพิมพ์ลายผ้าบาติกด้วยแม่พิมพ์ CNC เป็นเครื่องมือในการขึ้นรูปแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์และปรับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับผลิตภัณฑ์ชุมชน นับเป็นการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตผ้าบาติกในรูปแบบใหม่ของไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง