ม.อ.ตรัง จัดอบรมการใช้งานเราเตอร์ไมโครติก พร้อมสอบ MTCNA และ Networking Basic

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 17:50:57 น.
กรุงเทพฯ--18 ธ.ค.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

วันนี้ (18 ธันวาคม 2561) เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้งานเราเตอร์ไมโครติก พร้อมสอบ MTCNA และ Networking Basic โดยมี อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และได้รับการรับรองจากบริษัทไมโครติก ให้เป็น MicroTik Certified Trainer เป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการอบรมการใช้งานเราเตอร์ไมโครติก พร้อมสอบ MTCA และ Networking Basic จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2561 โดยในการอบรมวันแรก เป็นการสอนพื้นฐานทางด้านการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Networking Basic) พร้อมเฉลย Example Test ในเว็บไซต์ไมโครติก ซึ่งเป็นเงื่อนไขก่อนสอบ MTCNA ที่ต้องผ่านทุกคนไม่ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในวันที่ 19-22 ธันวาคม 2561 เป็นการอบรมการใช้งานเราเตอร์ไมโครติกตามหลักสูตร MTCNA (9 โมดูล) และจะมีการสอบ MTCNA ด้วย โดยผู้ที่สอบผ่านได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ จะได้รับใบรับรองจากบรษัทไมโครติก (MTCNA Certificate) ด้วย

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ทางด้านการใช้งานเราเตอร์ไมโครติก โดยกลุ่มคนที่มีการใช้งานหรือมีแนวโน้มใช้งานเราเตอร์ไมโครติกในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น ครูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่มีหน้าที่บริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบการ ช่างติดตั้งและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายในองค์กร เจ้าของหรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายในอพาร์ทเม้นต์ โรงแรม รีสอร์ท นักเรียน นักศึกษารวมถึงอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย โดยโครงการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมที่มาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง รวมกว่า 20 คน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง