'สิงห์อาสา’ มรภ.สงขลา สร้างฝายกั้นน้ำ เตรียมรับมือปัญหาภัยแล้ง

ข่าวทั่วไป Wednesday December 19, 2018 17:29 —ThaiPR.net

'สิงห์อาสา’ มรภ.สงขลา สร้างฝายกั้นน้ำ เตรียมรับมือปัญหาภัยแล้ง กรุงเทพฯ--19 ธ.ค.--มรภ.สงขลา นักศึกษาชมรมสิงห์อาสา มรภ.สงขลา ลงพื้นสร้างฝายกั้นน้ำเขตอุทยานน้ำตกวังสายทอง จ.สตูล เตรียมพร้อมประชาชนในพื้นที่รับมือปัญหาภัยแล้ง พร้อมปลูกฝังคนรุ่นใหม่มีใจรักธรรมชาติ อ.ศดานนท์ วัตตธรรม อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.สงขลา ในฐานะที่ปรึกษาชมรมสิงห์อาสา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาในชมรมฯ เดินทางไปทำโครงการสิงห์อาสาร่วมใจพัฒนาฝาย ณ บริเวณเขตอุทยานน้ำตกวังสายทอง อ.ละงู จ.สตูล เนื่องจากเล็งเห็นถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในปัจจุบันที่ประสบปัญหาภัยแล้งและความเสื่อมโทรมอย่างมาก ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการตัดไม้ทำลายป่า ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและแหล่งน้ำตามธรรมชาติลดลง ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ดังนั้น นักศึกษาชมรมสิงห์อาสา จึงร่วมกันสร้างฝายในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งทางธรรมชาติ และเพื่อให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังปลูกฝังให้นักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความผูกพันและมีใจรักธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้น อ.ศดานนท์ กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่นักศึกษาได้รับจากโครงการนี้ คือการสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะและชุมชน โดยทางชมรมได้ผสานความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จ.สตูล หน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452 สถานีตำรวจภูธรเขาขาว อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) อ.ละงู ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หมู่ 10 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล นอกจากนั้น ยังได้รับความอนุเคราะห์รถรับส่งทำฝายโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ร่วมทั้งคุณครูประทีป ปราชญ์ชาวบ้าน ที่ค่อยช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์การทำฝาย ด้าน นายสิทธิพงศ์ คงสั้น นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประธานชมรมสิงห์อาสา กล่าวถึงความรู้สึกในการเข้าร่วมโครงการว่า ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในการทำฝายจนสำเร็จ และขอขอบคุณ ลุงขลุย และพี่ป้อม พี่ๆ ที่เข้ามาช่วยกันทำฝาย เพระลำพังพวกตนคงไม่สามารถทำสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ รู้สึกประทับใจในการช่วยเหลือของชาวบ้านและสถานที่ในการทำฝาย ที่สำคัญ ต้องขอขอบคุณ อ.ศดานนท์ วัตตธรรม และ อ.ชนกนาถ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ที่ได้ให้คำปรึกษามาโดยตลอด รวมทั้ง มรภ.สงขลา ที่มอบโอกาสให้ทางชมรมสิงห์อาสาจัดกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ขึ้นมา "เมื่อพวกผมทำฝายเสร็จแล้วระดับน้ำประมาณ 1 เมตร 50 เซนติเมตร สังเกตเห็นฝูงปลากลุ่มหนึ่งเข้ามาเล่นน้ำบริเวณฝาย ทำให้รู้สึกประทับใจอย่างมาก และมีความหวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณฝายอย่างแท้จริง" ประธานชมรมสิงห์อาสา กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ