ภาพข่าว: ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เยี่ยมชมกระดาษจากคันนา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 16:49:43 น.
กรุงเทพฯ--25 ธ.ค.--ดั๊บเบิ้ล เอ

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับนิสิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมชมภาพยนตร์แบบ 4 มิติ เพื่อเข้าใจโมเดล "กระดาษจากคันนา" มาตรฐานสิ่งแวดล้อมใหม่ในการผลิตกระดาษของโลก ที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกต้นกระดาษบนคันนากระดาษดั๊บเบิ้ล เอทุก ๆ 1 รีม จึงช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 12.5 กิโลกรัม ทำให้ผู้บริโภคมีส่วนในการช่วยลดโลกร้อนและช่วยให้เกษตรกรกว่า 1.5 ล้านรายมีรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่งด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง