พิธีลงนามความร่วมมือ ระหวาง วว. การประปานครหลวง และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวทั่วไป Friday January 4, 2019 17:33 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือกับ นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการประปานครหลวง (กปน.) และรองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เรื่อง "การใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน" โอกาสนี้ คุณสุธัญญา ศรีสุริยจันทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา) และ รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว.และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม กวท. วว.เทคโนธานี ความร่วมมือครั้งนี้ระหว่าง วว. การประปานครหลวง และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัย วิชาการ ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้มีการประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและต่อประเทศ โดย กปน. นั้นเป็นหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจเช่นเดียวกับ วว. ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. มีภารกิจด้านวิชาการและวิจัยพัฒนา ซึ่งใกล้เคียงกับภารกิจของ วว. ทั้งนี้ วว. จะได้ร่วมกันดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ และการควบคุมคุณภาพของน้ำประปา และจัดการวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำประปา การใช้โครงสร้างพื้นฐานทางวิชาการของหน่วยงานร่วมกัน อาทิ ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน โดยการจัดฝึกอบรมและประชุมวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิควิชาการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ