การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมส่งเสริมทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล(Tourism For All) ต่อยอดจากโครงการ 9 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในปี 2560

ข่าวท่องเที่ยว ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 11:58:19 น.
กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมส่งเสริมทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล(Tourism For All) ต่อยอดจากโครงการ 9 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในปี 2560 โดย ททท. เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเดินทางท่องเที่ยวโดยปราศจากอุปสรรคแก่คนทั้งมวลหรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีอารยสถาปัตย์รองรับ เป็นมิตรกับทุกคน นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการเห็นความสำคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้บุคคลทุกกลุ่มการสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า จากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะร่วมกันผลักดันและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับการเดินทางของบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกายโดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งคนกลุ่มนี้มีกำลังในการจับจ่ายสูงและชอบแสวงหาประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับกลุ่มนักท่องเที่ยวอื่นๆ ขอเพียงมีสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกลุ่มคนที่มีข้อจำกัดทางกายภาพเหล่านี้ เพื่อให้ทุกคนได้รับความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ระบุว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุนับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงและควรให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

โดยเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลทั่วภูมิภาคของประเทศไทยในครั้งนี้มีทั้งหมด 5 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางภาคกลาง-จังหวัดราชบุรี เส้นทางภาคตะวันออก-จังหวัดชลบุรี เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-จังหวัดเลย เส้นทางภาคเหนือ-จังหวัดเชียงราย และเส้นทางภาคใต้-จังหวัดพังงา ที่พร้อมรองรับและเหมาะสมต่อการเดินทางและเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้เท่ากับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ อีกด้วย โดยผู้ที่สนใจ เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สามารถเข้าดูรายละเอียดโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://www.tourismthailand.org/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง