หอการค้าไทย-จีน ระดมความคิดเห็นฟื้นความเชื่อมั่นด้านสัมพันธ์ไทย-จีน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 9 มกราคม 2562 14:36:53 น.
กรุงเทพฯ--9 ม.ค.--หอการค้าไทย-จีน

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทย-จีน เปิดเผยว่า ขณะนี้หอการค้าไทย-จีน ได้รวบรวมข้อมูลผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนทุกมิติ ระดมความคิดเห็น เร่งด่วนกับผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายกแอตต้า สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ ไป่ตู้เสริชเอนจิ้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย และกรรมการสมาชิก ร่วมหารือครั้งนี้ด้วย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาคการบริการ ด้านการท่องเที่ยวจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาจุดแข็งของประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในที่ประชุมหารือได้ข้อเสนอแนะภาครัฐควรเร่งหามารตรการรับมือด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวพร้อมวิจัยและพัฒนาใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวให้ทันสมัยเข้าใจง่ายเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศไทยให้กับนักท่องเที่ยวรู้สึกได้รับความปลอดภัยและสะดวกสบาย

ประธานหอการค้าไทย-จีนเชื่อมั่นไทยมีข้อได้เปรียบด้านความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับจีน เนื่องจากมีชาวจีนโพ้นทะเลในไทยมากที่สุดในโลก ดังนั้น ภาครัฐควรใช้ข้อได้เปรียบนี้เป็นจุดแข็ง ส่งเสริมวัฒนธรรมทางภาษาจีน ให้สื่อสารใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยหอการค้าไทย-จีน พร้อมดำเนินการจัดโครงการอบรมภาษาจีนพัฒนาบุคลากร ควบคู่กับการให้ความรู้ การแนะนำผู้ประกอบการให้ปรับตัวและสามารถแข่งขันได้ มองว่าด้านการท่องเที่ยวไทยยังพัฒนาได้ทันการณ์ หากปรับปรุงและพัฒนาตรงจุด

นอกจากนี้ ประธานหอการค้าไทย-จีน กล่าวถึงการค้า การลงทุนระหว่างไทย-จีน ยังเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากช่วงปี 2561 หอการค้าไทย-จีน ให้การต้อนรับคณะการเยือนจากประเทศจีน ทั้งภาครัฐระดับประเทศ ระดับมณฑล ระดับเมือง สมาคมการค้า กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มนักลงทุน ภาคการเงิน การธนาคาร ชั้นนำจากจีน กว่า 50 คณะ จำนวนร่วม 1,000 ราย ที่ได้ต้อนรับ ร่วมหารือ และการจับคู่ธุรกิจ โดยทำหน้าที่แนะนำข้อมูลการค้า ลงทุนในไทยที่น่าสนใจ เพื่อสอดคล้องกับ 2 ยุทธศาสตร์ Thailand4.0 และ Belt Road Initiative เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการจีน ในนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน ที่มีการขยายตัวขึ้นตลอดปี 2561และมองว่าปี 2562 ประเทศไทยกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อรองรับการลงทุนจากอุตสาหกรรมสมัยใหม่ หากไทยใช้ข้อได้เปรียบที่มีอยู่กับจีนได้ถูกจุด จะเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ระหว่างไทย-จีนอย่างก้าวกระโดด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง