พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือสมาพันธ์ SME สอนทำภาพยนตร์สั้นขายสินค้าออนไลน์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 14:09:20 น.
กรุงเทพฯ--14 ม.ค.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา

วันที่ 13 มกราคม 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายบุญชู กมุทมาโนชญ์ รองประธานสมาพันธ์ SME ภาคเหนือ และประธานสมาพันธ์ SME ภาคเหนือตอนบน 2 และนายนรินทร์ คำวิชัย ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพะเยา มอบวุฒิบัตรหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา "การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจ" จำนวน 30 ชั่วโมง ให้กับผู้ประกอบกิจการ SME จังหวัดพะเยา และจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่ผ่านการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2562 จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 23 คน รวม 46 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ SME ไทย เพื่อความมั่งคั่ง สมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือตอนบน 2 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า หลักสูตรนี้ได้บูรณาการงบประมาณร่วมกันะระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กับสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือตอนบน 2 โดยมุ่งเน้นการฝึกภาคปฏิบัติการใช้โปรแกรม KineMaster ตัดต่อภาพยนตร์ในการอบรม เน้นสอนการทำภาพยนต์สั้น (คลิปวีดีโอหนังสั้น) บนมือถือสมาร์ทโฟน ทำทุกอย่างเสร็จบนสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว กล่าวคือ ใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายภาพ และถ่ายภาพเคลื่อนไหว การสร้างคลิปวีดีโอภาพยนตร์สั้นเพื่อโฆษณาสินค้าและบริการ โดยได้ให้เทคนิคการถ่ายภาพในตู้ถ่ายภาพอย่างง่ายที่ผู้ประกอบการสามารถทำเองได้ ประหยัด แต่ภาพที่ได้มีความงดงาม และการตัดต่อคลิปภาพยนตร์สั้นโพสต์ลงบนเพจ เฟสบุ๊ค LINE@ Google ads และสื่อโซเชียลต่างๆ มุ่งสู่ผลลัพธ์ คือ ผู้ประกอบการ SME สามารถใช้สื่อโซเชี่ยล เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี ควบคู่กับเทคนิคการขายตรง หรือการขายในตลาดออฟไลน์แบบดั้งเดิม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง