ธ.ไทยเครดิตฯ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต มอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานของผู้ประกอบการรายย่อย

ข่าวหุ้น-การเงิน 15 มกราคม พ.ศ. 2562 17:49 น. —ThaiPR.net

ธ.ไทยเครดิตฯ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต มอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานของผู้ประกอบการรายย่อย

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) โดย วิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนบุตรหลานของผู้ประกอบการรายย่อย ณ ธนาคารไทยเครดิตฯ สำนักงานใหญ่ ถ.รัชดาภิเษก เพื่อส่งเสริมการศึกษาและช่วยแบ่งเบาภาระของลูกค้า นาโนและไมโครไฟแนนซ์ ตามวิสัยทัศน์ของธนาคารมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้ โครงการคิดเพื่อน้อง บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น ปีที่ 2 ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา ส่งเรียงความเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ "ฮีโร่ของฉันอยู่ในตลาด" ชิงทุนการศึกษาจำนวนรวมกว่า 1,000,000 บาท

ธ.ไทยเครดิตฯ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต มอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานของผู้ประกอบการรายย่อย

วิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เผยว่า "โครงการคิดเพื่อน้อง บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น ที่จัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่ 2 มีแนวคิดเกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของธนาคาร ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้า ตอกย้ำจุดยืน 'ใครไม่เห็น เราเห็น' ภายใต้แนวคิด 'ทุกคนคือคนสำคัญ'

โดยในปีที่ 2 นี้ เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา ส่งเรียงความเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ "ฮีโร่ของฉันอยู่ในตลาด" เพื่อต้องการกระตุ้นให้เยาวชนมองเห็นคุณค่าของความพากเพียร ความอดทนทำงานหนัก และสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพค้าขายของพ่อแม่ ซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาด โดยปีนี้มีเรียงความส่งเข้ามาประกวดจากทั่วประเทศกว่า 900 เรื่อง เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าจากโครงการปีแรก

ธ.ไทยเครดิตฯ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต มอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานของผู้ประกอบการรายย่อย

ซึ่งจากการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว ทำให้ธนาคารเข้าใจถึงสภาพการทำงานหนักของพ่อค้าแม่ค้า เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว โดยได้สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องดิ้นรนของพ่อแม่ ที่ต้องการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น ผ่านคำบอกเล่าของเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระหลักเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลาน เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของธนาคาร และช่วยแบ่งเบาภาระหลักนี้ จึงได้ส่งเสริมการศึกษา ด้วยการสนับสนุนให้ทุนการศึกษา โดยมีความเชื่อว่า การศึกษาที่ดีจะเป็นพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ที่ธนาคารฯ มุ่งมั่นสนับสนุนลูกค้าให้สามารถเติบโตทางธุรกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

ธ.ไทยเครดิตฯ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต มอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานของผู้ประกอบการรายย่อย

ภายในงานพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนบุตรหลานของผู้ประกอบการรายย่อย ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อไทยเครดิต สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ที่มีส่วนส่งเสริมให้บุตรหลานของผู้ประกอบการรายย่อย ส่งเรียงความเข้าประกวดในโครงการฯ ร่วมเผยทรรศนะ อาทิ

สิรภูมิสิทธิ์ เพชรประดับ ผู้จัดการธนาคารไทยเครดิต สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บางกะปิ เผยว่า "รู้สึกดีใจ ภูมิใจมาก กับโครงการคิดเพื่อน้อง บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น เพราะการมอบทุนการศึกษาให้เด็ก ช่วยให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย ที่ทำงานหนักทุกวัน เพื่อหาเงินส่งลูกเรียนหนังสือ สามารถลืมตาอ้าปากได้ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทางแห่งแสงสว่างให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ไม่ต้องไปหาเงินกู้นอกระบบ ที่ดอกเบี้ยสูง ซึ่งทำให้ชีวิตยากลำบากขึ้นไปอีกครับ"

อุษณา ตันสกุล ผู้จัดการธนาคารไทยเครดิต สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บางบอน เผยว่า "ทำงานที่ไทยเครดิต 3 ปีแล้ว รู้สึกอิ่มใจกับโครงการคิดเพื่อน้องฯ สัมผัสได้ว่า เป็นการช่วยเหลือที่ตรงจุด ตรงใจมาก เราออกตลาด ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าใจ ให้ลูกส่งเรียงความประกวด ซึ่งต่างก็เป็นเรื่องราวของชีวิตจริง บางครอบครัวยากลำบาก หาเงินประทังชีวิตวันๆ ก็ยาก หลายบ้านเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว พอมีเหตุต้องใช้เงิน ต้องดึงเงินในส่วนการศึกษาลูกมาใช้ ถ้าต้องกู้หนี้เพิ่ม เพื่อจ่ายค่าเทอม ยิ่งจะต้องทำงานหนักมากกว่าเดิม คุณภาพชีวิตจะแย่ลงค่ะ"

ญาณิศา เกิดปราโมทย์ ผู้จัดการธนาคารไทยเครดิต สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ลาดกระบัง เผยว่า "ยินดีเป็นอย่างมากที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างธนาคารและลูกค้า ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ของลาดกระบังส่งเรียงความเข้าประกวดร่วม 30 เรื่อง อยากให้มาร่วมโครงการฯ กันมากๆ เพราะเป็นเรื่องดีๆ ที่ช่วยสะท้อนถึงความรู้สึกและความภาคภูมิใจในการเป็นลูกพ่อค้าแม่ค้าอีกด้วยค่ะ"

ส่วน ด.ญ.ธันย์ชนก สมปาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบึงบัว หนึ่งในผู้ชนะการประกวดในโครงการฯ เผยว่า "ฮีโร่ในความคิดของหนูจะต้องปกป้องคนดี ซึ่งคุณพ่อเป็นฮีโร่ของหนูค่ะ ที่คอยช่วยเหลือพวกเราในครอบครัว คุณพ่อเป็นเจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไซต์ค่ะ ถ้าวันไหนไม่ทำงานจะไม่มีรายได้ คุณพ่อจึงสอนให้รู้จักการออม ประหยัดมัธยัสถ์ เพื่อที่จะได้มีเงินไว้ใช้ในยามจำเป็น"

ด.ญ.พุทธชาด ศิลปานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี หนึ่งในผู้ชนะการประกวดในโครงการฯ เผยว่า "ฮีโร่ในความคิดจะต้องเป็นคนเก่ง อดทน และมีความพยายาม ซึ่งคุณแม่มีคุณสมบัติตามนี้ทั้งหมด คุณแม่เป็นแม่ค้าเขียงหมู ที่ต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวคนเดียว เพราะคุณพ่อล้มป่วยนอนติดเตียง ทำให้ทุกวันหลังเลิกเรียนหนูจะเป็นแม่ค้าเต็มตัว ทำให้อนาคตหนูอยากเป็นผู้บริหารในธุรกิจส่งออกเนื้อสัตว์ไปขายต่างประเทศ เพราะปัจจุบันคุณแม่เริ่มทำอยู่ และคุณแม่จะสอนหนูเสมอว่าต้องมีความพยายาม มีวินัย และอดทน ซึ่งเป็นสิ่งที่หนูปฎิบัติตาม"

น.ส.ศิรประภา จำรักษา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในผู้ชนะการประกวดในโครงการฯ เผยว่า "คุณแม่เป็นฮีโร่สำหรับหนู ที่เห็นชัดมากๆ คือ ต่อสู้และอดทน แม่จะคอยสอนเสมอว่า ลูกค้าคือคนที่มาช่วยอุดหนุนเรา เรามีโอกาสได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างของลูกค้า คนในสังคม รู้สึกได้ว่ามีประโยชน์กับการใช้ชีวิตต่อไป"

ใครไม่เห็น เราเห็น เพราะสำหรับธนาคารไทยเครดิตฯ ทุกคนคือคนสำคัญ Everyone Matters สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของธนาคารได้ที่ www.tcrbank.com หรือ www.facebook.com/TCRBank


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ