ข่าวอินโฟเควสท์
11:05 KS ออก DW อ้างอิง AMATA,BBL,AP,BCH,BDMS,BEM,BJC,ERW,INTUCH,STEC,TVO,WHA เทรด 25 ก.พ.   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.…
11:05 บอร์ด กทพ.เบรกเจรจา BEM ขยายสัมปทานทางด่วนแลกคดีพิพาท รอเช็คขอเสนอนำเงิน TFF ชดใช้   นายสุรงค์ บูลกุล ประธานคณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย…
11:03 (เพิ่มเติม)ANALYST PICKS:หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561   หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบร…
11:00 ธนาคารกลางจีนแจงนโยบายการเงินเพื่อหนุนเศรษฐกิจ เน้นปฏิรูปและป้องกันความเสี่ยง   ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ยืนยันที่จะพัฒนาและปรับปรุงกฏระเบียบด้า…
10:56 (เพิ่มเติม) JWD ทุ่มลงทุนกว่า 500 ลบ.เข้าถือหุ้น TRANSIMEX หวังขยายธุรกิจโลจิสติกส์ในเวียดนาม   บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ (JWD) เข้าลง…

ไทยประกันชีวิตคว้า “2018 Educational Achievement Awards” จาก LOMA สอดรับนโยบายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ

ข่าวหุ้น-การเงิน ThaiPR.net -- พุธที่ 16 มกราคม 2562 13:29:35 น.
กรุงเทพฯ--16 ม.ค.--ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตคว้า "2018 Educational Achievement Awards" จาก LOMA สอดรับนโยบายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ สะท้อนความโดดเด่นด้านการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาให้เป็นผู้รอบรู้และรู้รอบ เป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้รับรางวัล "2018 Educational Achievement Awards (EAA)" จากสมาคม Life Office Management Association (LOMA) ในฐานะองค์กรที่มีนโยบายโดดเด่นด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้เชี่ยวชาญในวิชาชีพตามมาตรฐานสากล ซึ่งไทยประกันชีวิตมุ่งผลักดันให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือ Learning Organization มาอย่างต่อเนื่อง

โดยไทยประกันชีวิตมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนาทักษะความรู้ด้านการประกันชีวิตด้วยตนเอง ผ่านการสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรด้านการประกันชีวิตของ LOMA รวมถึงเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ศึกษาหลักสูตรให้เป็นต้นแบบของการเรียนรู้ ส่งผลให้ในปี 2560 มีบุคลากรของบริษัทฯ ให้ความสนใจสมัครเรียนหลักสูตรของ LOMA สูงสุด ติด 1 ใน 15 อันดับแรก ขององค์กรในภูมิภาค Asia-Pacific โดยเฉพาะหลักสูตร FLMI และเป็น 1 ใน 3 บริษัทประกันชีวิตไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาความรู้ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะหลักสูตรด้านการประกันภัย การวางแผนทางการเงิน การลงทุน การตลาด การบริหารจัดการ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรเป็นผู้มีความรู้รอบและรอบรู้ มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการก้าวสู่โลกดิจิทัล รวมถึงเสริมสร้างให้บุคลากรรุ่นใหม่ (New Generation) มีองค์ความรู้ และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรต่อไป

บริษัทฯ ยังมุ่งกระจายความรู้ไปสู่พนักงานและฝ่ายขายที่มีอยู่ทั่วประเทศด้วยความรวดเร็ว โดยส่งเสริมให้บุคลากรสามารถศึกษาหลักสูตรต่างๆ ทั้งหลักสูตรหลักและหลักสูตรเสริม ผ่านระบบออนไลน์ หรือ E-Learning ทำให้ผู้ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ของบริษัทฯ สามารถมีความรอบรู้เรื่องธุรกิจประกันชีวิต และหลักสูตรอื่นๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละด้าน ซึ่งระบบนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเรียนรู้เรื่องการประกันชีวิต อันเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิต

ไม่เพียงการพัฒนาทักษะความรู้เท่านั้น บริษัทฯ ยังพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะ (Competency) ด้านต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงานด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยจัดโครงการจัดการความรู้ Knowledge Management หรือ KM รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มพนักงานและฝ่ายขาย ในลักษณะ Learning Agent เพื่อทำหน้าที่จัดเก็บความรู้และประสบการณ์ ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาการทำงาน สนับสนุนการทำงานเป็นทีม มุ่งสู่การเป็น Learning Organization ที่สมบูรณ์แบบ

นายไชยกล่าวว่า ไทยประกันชีวิตกำหนดวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจในลักษณะ People Business โดยให้ความสำคัญกับ "คน" ในทุกภาคส่วน หนึ่งในนั้นคือการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมากกว่าบุคลากรด้านประกันชีวิต พร้อมยกระดับมาตรฐานตัวแทนประกันชีวิตให้สามารถเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Total Life Solutions Provider พร้อมวางแผนดูแล เคียงข้างผู้เอาประกันในทุกช่วงชีวิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง