การออกหน่วยบริการตามโครงการอำเภอ ... ยิ้มเคลื่อนที่

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 16 มกราคม 2562 15:09:08 น.
กรุงเทพฯ--16 ม.ค.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ออกหน่วยประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพ และให้บริการเปลียนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ร่วมกับ โครงการบูรณาการหน่วยแพย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ สำนักสงฆ์โพนกกโก อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง