ภาพข่าว: รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาวิชาการ “TCT/TTA Joint Seminar 2019”

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 14:09:27 น.
กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาวิชาการ "TCT/TTA Joint Seminar 2019" หัวข้อ "Digital Technology and Transformation to Smart Life & Aging Society" จัดโดย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) และสมาคมโทรคมนาคมแห่งญี่ปุ่น (TTA) ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านโทรคมนาคม ผู้ประกอบการภาคเอกชน ทั้งของประเทศไทยและญี่ปุ่น กว่า 200 คน ร่วมงาน ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านโทรคมนาคมของญี่ปุ่นและไทย และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง