ภาพข่าว: สนพ.สระบุรีลุยเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 15:44:20 น.
กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 สนพ.สระบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่(นายธนธัส ล้วนพร และนายวินัย มาประจวบ) เข้าร่วมให้คำปรึกษากับทีมที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (รท.ดร.รัฐวุฒิ วงษ์วิทย์ และ ดร.ภาสุระ อังกุลานนท์) และรวบรวมข้อมูลปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ ในการแก้ปัญหาและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ณ บริษัทรถเจาะไทย จำกัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง