ม.อ.ตรัง สอบสัมภาษณ์นักเรียนโควต้า ม.อ.ตรัง – ผู้นำใต้ร่มศรีตรัง – เส้นทางอาชีวศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 15:58:45 น.
กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

วันนี้ (18 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่สมัครสอบเข้าเรียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการรับนักศึกษารอบ 1 (รอบ Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยเป็นนักเรียนจากโครงการโควตา ม.อ.ตรัง โครงการผู้นำใต้ร่มศรีตรัง และโครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง

สำหรับนักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์ในโครงการดังกล่าว จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 มกราคม 2562 และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing-House ทางเว็บไซต์ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (http://www.cuas.or.th) ในวันที่ 30-31 มกราคม 2562 ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://entrance.trang.psu.ac.th ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ค "งานรับนักศึกษา ม.อ.ตรัง" หรือโทรสอบถามที่ งานรับนักศึกษา โทร. 075-201721, 075-20 1726, 075-201770, 075-201735 ในวันและเวลาราชการ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง