พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือบริษัทประชารัฐฝึกทำบรรจุภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกเข่าม่อนปูยาห้วยแก้ว

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 17:00:46 น.
กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายจรัส สุทธิกุลบุตร กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) พะเยา จำกัดร่วมกับนางสาวอัจฉรา อินต๊ะสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก้ว และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ปิดการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา "การทำผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกเข่าพร้อมใช้" ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 11-18 มกราคม 2562 และได้จัดประชุมเสวนากลุ่มอาชีพเพื่อตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ ระดมสมองจัดทำเรื่องเล่าบนบรรจุภัณฑ์ให้กับพนักงานนวด สมาชิกกลุ่มแปรรูปสมุนไพรศูนย์ฮอมฮักตำบลห้วยแก้ว จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 40 คน โดยได้ตั้งชื่อผลิตภัณฑ์พอกเข่าพร้อมใช้ว่า "สมุนไพรม่อนปูยาห้วยแก้ว" ซึ่งบนบรรจุภัณฑ์จะมีการเล่าเรื่องตำนานของแหล่งสมุนไพรธรรมชาติ "ม่อนปูยา" ที่มีสมุนไพรหลากหลายและสมบูรณ์ครบถ้วนตามตำราของพ่อปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ การเล่าเรื่องตำนานของอิงโค้งดงยา และที่มาและงานวิจัยทางการแพทย์แผนไทยที่รองรับการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกเข่า ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชมรมหมอเมืองตำบลห้วยแก้ว ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า โครงการนี้บูรณาการร่วมกัน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา จำกัด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกเข่าม่อนปูยา ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของหมอเมืองในชุมชน อันประกอบด้วยสมุนไพรหลัก 5 ชนิด ได้แก่ สะเดา รางจืด ย่านาง บอระเพ็ด และขี้เหล็ก ซึ่งผลการฝึกได้พัฒนาจากรูปแบบเดิมที่มีการใช้ค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่สะดวก รูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่สวยงาม ไม่ดึงดูดใจลูกค้า ปรับเปลี่ยนมาเป็น บรรจุภัณฑ์ใหม่ ที่มีรูปแบบสะดวกในการใช้งาน สามารถเก็บรักษาได้นาน ภายหลังการใช้งานแล้วยังสามารถเก็บรักษาได้โดยมีสรรพคุณคงเดิม มีการปรับรูปโฉมบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม ลูกค้ามองดูมีคุณค่า โดยทีมงานพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งนี้ นายจรัส สุทธิกุลบุตร กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาจำกัด ได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพ และเสนอแนะแนวทางการทำแผนธุรกิจ เพื่อใช้ประกอบในการยื่นขอสินเชื่อธุรกิจจากธนาคารต่างๆ เช่น ธนาคารส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารออมสิน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม โดยได้เน้นการออกแสดงสินค้าร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาจำกัดที่มีข้อตกลงกับห้างแมคโครสาขาพะเยา ห้างเทสโก้โลตัสสาขาพะเยา และห้างท็อปส์พลาซ่าพะเยา ทุกสัปดาห์ ควบคู่กับการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์รูปแบบต่างๆ ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง