โครงการปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนิสิตใหม่ปี 2562

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 18:01:12 น.
กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) รับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562

พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์
หลักสูตร 2 ปี
เรียนนอกเวลาราชการ
สอบถาม โทร 083-263-7593 (สอบถามได้ทุกวัน)

#คณะมนุษยศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #นิเทศศาสตร์ #สื่อสารมวลชน #เรียนต่อต่างประเทศ #ทุนการศึกษา #มก #ปริญญาโท #โปรโมชั่น #ราคาพิเศษ #เด็กเกษตร #เรียนต่อ #แนะนำ

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/masterofartsincai/videos/2225423431064968/
ช่องทางติดต่อ https://www.facebook.com/masterofartsincai/
ข่าวที่เกี่ยวข้อง