ภาพข่าวสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ฝึกอบรม"โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน " ให้กับสถาบันการศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชนและสถานประกอบกิจการ

ข่าวทั่วไป 28 มกราคม พ.ศ. 2562 11:06 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ฝึกอบรม

วันที่ 25 มกราคม 2562 นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม"โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน" ณ โรงแรมดุสิต อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และสิทธิประโยชน์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมภารกิจด้านแรงงาน ให้กำลังแรงงานมีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมในการทำงาน ให้มาตรฐานฝีมือแรงงานได้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เช่น เลื่อนระดับ ปรับอัตราค่าจ้าง แก้ปัญหาการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบกิจการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศ พร้อมที่จะเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป


แท็ก ภาพข่าว:  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ