ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานเสวนา “เส้นทางอาหารแห่งอนาคต ธุรกิจค้าปลีกกับความยั่งยืนด้านสังคม”

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday January 28, 2019 16:38 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--28 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ Oxfam in Thailand Biothai Foundation (มูลนิธิชีววิถี) และ สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมงานเสวนา "เส้นทางอาหารแห่งอนาคต ธุรกิจค้าปลีกกับความยั่งยืนด้านสังคม" ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 8.30-13.00 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 8.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน 9.00 น. กล่าวเปิดงาน โดย ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 9.15 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ธุรกิจกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน-ธรรมาภิบาลบริษัท สังคมและสิ่งแวดล้อม" โดย ฯพณฯ เอกอัครราชทูต เปียร์ก้า ตาปิโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย 9.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง "อนาคตของเส้นทางอาหาร-มองไปข้างหน้าสู่ปี 2020" โดย Dr. Sridhar Dharmapuri หัวหน้าสำนักระบบอาหารและการเกษตรองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค 10.00 น. อภิปรายเรื่อง "นโยบายของธุรกิจค้าปลีกต่อความยั่งยืนทางสังคม-ปัจจุบันและอนาคต" โดย คุณสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัทเทสโก้ โลตัส คุณนพปฎล เดชอุดม รองประธาน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดร. แดเรียน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาการอย่างยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง 11.30-13.00 น. เสวนากลุ่มย่อย "การสร้างความยั่งยืนผ่านนโยบายและแนวปฏิบัติของภาคธุรกิจ" (ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร B) ประเด็นที่ 1: การเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจของสตรีในเส้นทางอาหาร: นำอภิปรายโดย Ms. Ruangkhao Chanchai, Programme Specialist of the UN Women (Regional Office for Asia and the Pacific) Ms. Rukmani Rathnayake, Private Sector and Enterprise Development Advisor, Oxfam International ดำเนินรายการโดย คุณจอมขวัญ ขวัญยืน ประเด็นที่ 2: นโยบายสิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาลบริษัท: นำอภิปรายโดย คุณประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คุณกฤษณะ สนธิมโนธรรม ผู้จัดการอาวุโสด้านความยั่งยืน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) คุณปราชญ์ เกิดไพโรจน์ ผู้จัดการด้านสิทธิมนุษยชน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณชลธิชา ตั้งวรมงคล มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนา ดำเนินรายการโดย คุณฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ประเด็นที่ 3: บูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในนโยบายและแนวทางการจัดซื้อ: นำอภิปรายโดย คุณจุฑารัตน์ พัฒนาทร รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) คุณพจน์ สกุลถาวร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) คุณปุณฑริกา สุสัณฐิตพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส แผนกสื่อสารองค์กร เทสโก้ โลตัส คุณสุวรรณา หลั่งน้ำสังข์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลมอนฟาร์ม จำกัด Mr. Fredy GUAYACAN BENITEZ Programme Manager, Responsible Supply Chains in Asia, International Labour Organization ดำเนินรายการโดย คุณจักรชัย โฉมทองดี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ