EARTH โชว์ผลประเมินมูลค่าเหมือง EHM-JAB สูงกว่าราคาทุนที่ซื้อมา ชี้หากขุดสำรวจเพิ่มจะพบปริมาณถ่านหินอีก หนุนมูลค่าทรัพย์สินพุ่ง

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday February 4, 2019 11:26 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) เผยผู้ประเมินอิสระ 2 ราย ประเมินราคาเหมืองถ่านหิน EHMและ JAB ที่ประเทศอินโดนีเซีย สูงกว่าราคาทุนที่บริษัทฯ ซื้อมา ระบุหากขยายพื้นที่ขุดสำรวจเพิ่มจะพบปริมาณสำรองถ่านหินอีก หนุนมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น พร้อมนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 มีนาคมนี้ต่อไป มั่นใจดำเนินธุรกิจได้ตามแผน ลุยหาลูกค้าเพิ่มต่อเนื่อง หวังขยายออเดอร์ในอนาคต นายสาวิน จินดากุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติประเด็น บริษัทฯ ได้ทำการว่าจ้างผู้ประเมินในประเทศอินโดนีเซีย 2 ราย เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในเหมืองถ่านหิน ได้แก่ PT. BUENA PERSADA MINING SERVICES และ PT. GREENLAND RESOURCES จากการที่ผู้ประเมินทั้ง 2 ราย ได้ประเมินและนำส่งรายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในเหมืองถ่านหินในรูปแบบรายงาน VALMIN Report ให้แก่บริษัทฯ สรุปได้ ดังนี้ 1. รายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในเหมืองถ่านหิน ของ PT. Emas Hitam Mulia (EHM) ปริมาณถ่านหิน 110 ล้านตัน โดย PT. BUENA PERSADA MINING SERVICES ผู้ประเมินอิสระได้ให้ราคาที่เหมาะสมเท่ากับ 548.9 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 17,262 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 31.45) และ PT. GREENLAND RESOURCES ได้ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 448 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 14,089 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 31.45) ขณะที่ราคาตามบัญชีของสิทธิในเหมืองถ่านหิน (ราคาที่ซื้อหรือได้มา) เท่ากับ 418 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 13,146 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 31.45) 2. รายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในเหมืองถ่านหิน ของ PT. Jagad Artha Bara (JAB) ปริมาณสำรองถ่านหิน 104 ล้านตัน โดย PT. BUENA PERSADA MINING SERVICES ผู้ประเมินอิสระได้กำหนดราคาที่เหมาะสมเท่ากับ 337.69 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 10,620 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 31.45) และ PT. GREENLAND RESOURCES ได้กำหนดช่วงมูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 316 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 9,938 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 31.45) ขณะที่ราคาตามบัญชีของสิทธิในเหมืองถ่านหิน (ราคาที่ซื้อหรือได้มา) 314 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 9,875 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 31.45) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในเหมืองถ่านหิน ของ EHM และ JAB ผู้ประเมินทั้ง 2 ราย ได้ให้ความเห็นว่า วิธีประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมสำหรับสิทธิในเหมือนถ่านหินของ EHM และ JAB คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิจากกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) ภายใต้วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) โดยอ้างอิงรายละเอียดต่าง ๆ และปริมาณสำรองถ่านหินที่ระบุใน JORC Report ข้อสมมติฐานที่ใช้อ้างอิงในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในเหมืองถ่านหินได้กำหนดจากข้อมูลในอุตสาหกรรมถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย และประสบการณ์ของผู้ประเมินอิสระ พร้อมกันนี้ ผู้ประเมินอิสระได้ให้ความเห็นว่า หากขยายพื้นที่ขุดสำรวจเพิ่มอีก ก็จะพบปริมาณสำรองถ่านหินเพิ่มขึ้น และเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพย์สิน จากประเด็นดังกล่าว คณะกรรมการฯ จึงมีมติรับรองรายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในเหมืองถ่านหินจากผู้ประเมินอิสระของเหมือง EHM และ JAB และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13:30 น. ณ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค ซึ่งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 "ราคาเหมืองใหม่ที่ผู้ประเมินอิสระได้ประเมินมานั้น ถือว่าสูงกว่าราคาที่บริษัทฯ ซื้อมา ซึ่งบริษัทฯ ต้องการราคากลางที่มีความยุติธรรมเพื่อยืนยันข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด และขณะนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้รับทราบต่อไป พร้อมทั้งได้แจ้งใน Website ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระ ที่ต้องการนำเสนอสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย" เขากล่าวต่อว่าบริษัทฯ มั่นใจว่ายังสามารถดำเนินงานได้ตามแผน เนื่องจากลูกที่ประเทศจีนยังดำเนินการได้ตามปกติ ส่วนที่ประเทศไทย Shipment แรกก็เข้ามาแล้วและลำเลียงเข้าคลังสินค้า เพื่อเตรียมจำหน่ายให้กับลูกค้าที่จองสินค้าไว้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ