นิคมฯลาดกระบัง ร่วมกับ กอ.รส. เข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศโรงงาน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 17:23:49 น.
กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--มาเธอร์ ครีเอชั่น

วันนี้ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ได้ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) เขตลาดกระบัง เข้าตรวจสอบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปล่องระบายอากาศ เพื่อเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยการเข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งดังกล่าว ไม่พบปัญหามลพิษทางอากาศเกินค?ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง