ภาพข่าว: NPS จัดกิจกรรม “พี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงานสะอาด ปีที่ 9 ”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 11:55:47 น.
กรุงเทพฯ--6 ก.พ.--เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรม "พี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงานสะอาด ปีที่ 9 " โดยจัดให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งสอดแทรกเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจผ่านกิจกรรมสันทนาการที่สนุกสนาน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 9 เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง