“แสนสิริ” งัดมาตรการเข้ม เดินหน้าแผนเร่งด่วนแนวทางบรรเทาฝุ่นละออง PM 2.5 ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล พร้อมประกาศมาตรการระยะยาว ครอบคลุมกระบวนการทำธุรกิจที่ครบวงจรและยั่งยืน เพื่อเรา และ เพื่อโลก

ข่าวอสังหา Wednesday February 6, 2019 15:48 —ThaiPR.net

“แสนสิริ” งัดมาตรการเข้ม เดินหน้าแผนเร่งด่วนแนวทางบรรเทาฝุ่นละออง PM 2.5 ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล พร้อมประกาศมาตรการระยะยาว ครอบคลุมกระบวนการทำธุรกิจที่ครบวงจรและยั่งยืน เพื่อเรา และ เพื่อโลก

กรุงเทพฯ--6 ก.พ.--แสนสิริ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย โดย นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธาน ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ประกาศแผนมาตรการระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมวงจรการทำธุรกิจไปอีกขั้นเพื่อเราและเพื่อโลก โดยเคร่งตระหนักถึงบทบาทและพันธกิจในฐานะผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของไทยที่คำนึงถึงผู้มีส่วนร่วมในวงจรธุรกิจแบบองค์รวม ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมบรรเทาปัญหาค่าฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐานในกรุงเทพฯและปริมณฑล ตลอดจนตระหนักถึงสภาวะแวดล้อมระดับโลกในปัจจุบัน ครอบคลุมถึงการดูแลคุณภาพชีวิตของการอยู่อาศัยที่ดีของลูกบ้านแสนสิริ ชุมชนโดยรอบและสิ่งแวดล้อมในทุกโครงการทั้งแนวสูงและแนวราบในกรุงเทพฯและปริมณฑล ตามแนวคิดที่ยึดหลัก "Complete Your Living Experience" พร้อมประกาศแผนมาตรการเข้มระยะยาวอย่างยั่งยืน นำร่องเตรียมศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีระบบ "Dust free" ในบ้านเดี่ยว เดินหน้าผนึกเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจชั้นนำผสานองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ ตอบโจทย์เข้ามาปรับใช้ในทุกระดับตั้งแต่ต้นกระบวนการพัฒนาโครงการ ระหว่างการก่อสร้างโครงการ และการอยู่อาศัย สำหรับแผนมาตรการของแสนสิริ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะระหว่างการก่อสร้าง
เริ่มต้นดำเนินการทันทีเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยยังยึดแนวทางหลักที่แสนสิริปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา 35 ปี แต่จะเพิ่มความถี่ คุมเข้มและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น โดยหมั่นตรวจสอบและเช็คคุณภาพเครื่องวัดฝุ่นที่ติดตั้งอยู่แล้วในไซต์ก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน EIA เสมอ เพื่อควบคุมและลดอัตราการกระจายฝุ่นภายในไซต์ก่อสร้างหรือบนระบบ protection อาคารให้ มากที่สุดให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ครอบคลุมกว่า 20 โครงการแนวสูง ด้านการก่อสร้างบ้านบริษัทฯ ได้ใช้ pre-cast เป็นวัสดุหลักกว่า 95% จึงมั่นใจว่า มีผลกระทบต่อการเกิดฝุ่นละอองน้อยมากซึ่งเป็นแนวทางที่แสนสิริได้ยึดมาตลอดที่คำนึงประสิทธิภาพในการทำงานควบคู่กันกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
สำหรับโครงการแนวราบ เพิ่มความถี่และคุมเข้มตลอดทั้ง 3 กระบวนการ คือ
- ฉีดพ่นน้ำบนถนนทั้งทางเดินและทางรถในโครงการเพื่อดักจับฝุ่นให้รวมตัว
- ก่อนกวาดถนน
- ล้างถนนในส่วนที่ใช้สำหรับการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
- ล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการทุกครั้ง
- โครงการแนวสูง ติดตั้งหัวฉีดละอองน้ำระบบพ่นหมอกในทุกโครงการ โดยเพิ่มความถี่สูงในการพ่นละอองน้ำทุกชั่วโมงในทุกวัน ชั่วโมงละ 45 นาที และพัก 15 นาที
นอกจากนี้ ยัง เพิ่มการจัด Big Cleaning Day ทำความสะอาดไซต์ก่อสร้างทุกสัปดาห์ โดยได้เริ่มต้นแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ระยะการอยู่อาศัย
ร่วมมือกับ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ติดตั้งหัวฉีดละอองน้ำระบบพ่นหมอกบนอาคารสูงที่อยู่ภายใต้การดูแล ครอบคลุมกว่า 57 โครงการรวม 89 อาคาร วางแผนติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ภายใน 8 ก.พ.นี้ รวมถึง ลดระยะเวลาทดสอบระบบการทำงานภายในโครงการที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล (ระบบ Generator, Diesel Fire Pump) จากปกติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 15-30 นาที เป็น 2 สัปดาห์ต่อครั้ง โดยยังคงประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆ ในโครงการ
แสนสิริ สานต่อความมุ่งมั่นในการยึดถือแนวทางการสร้างสภาวะแวดล้อมการอยู่อาศัยทั้งในบ้านและนอกบ้านที่ดี โดยที่ผ่านมาได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบอากาศภายในและภายนอกที่ อยู่อาศัยมายกระดับการอยู่อาศัยในยุคปัจจุบัน เริ่มต้นที่โครงการเดอะไลน์ พหลโยธิน ปาร์ค และโครงการเวลล์เนส เรสซิเดนซ์ แห่งแรกในประเทซไทย ด้วยนวัตกรรมที่สามารถเติมอากาศบริสุทธิ์ และกรองฝุ่นละอองPM 2.5 ได้ไม่น้อยกว่า 90% และฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า PM 1 ได้ไม่น้อยกว่า 75% ทั้งนี้ ยังมอบส่วนลดพิเศษสำหรับลูกบ้านแสนสิริ แฟมิลี่ ในการซื้อเครื่องฟอกอากาศจากแบรนด์ชั้นนำ รวมถึงเตรียมจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อให้ความรู้สอนการทำเครื่องกรองอากาศด้วยตนเองอย่างง่าย ซึ่งผ่านการทดสอบโดยเครื่องวัดคุณภาพอากาศแล้วว่า สามารถช่วยลดฝุ่น PM2.5 ได้จริง อัพเดตข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอและทันสถานการณ์ ให้ลูกบ้านเข้าใจและประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันฝุ่น PM2.5 ผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร เช่น Home Service App, Living Plus App และโปสเตอร์ในโครงการ
ระยะพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนในที่อยู่อาศัย
ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อลดปริมาณฝุ่นและสร้างสภาวะแวดล้อมการอยู่อาศัยเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยในเบื้องต้น โครงการแนวราบเตรียมพัฒนาเทคโนโลยีระบบ "Dust free" รวมถึงวางแผนติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในบ้านเพื่อป้องกันผลกระทบจากละอองฝุ่นภายนอกที่อยู่อาศัย โดยคำนึงถึงการตอบโจทย์ด้านฟังก์ชั่นและดีไซน์ที่แสนสิริให้ความสำคัญอย่างควบคู่กัน เริ่มต้นนำร่องที่ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเศรษฐสิริ ทวีวัฒนา และ โครงการจรัญ-ปิ่นเกล้า2 นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อโครงการแนวราบทั้งบ้านเดี่ยวและทาวเฮ้าส์ ในช่วงนี้เป็นต้นไปจะได้รับเครื่องฟอกอากาศจากแบรนด์ชั้นนำ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ