โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 12:42:37 น.
กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--สำนักงาน กปร.

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี โดยงานบริการด้านวิชาการร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562 และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2562 ภายในงานมีบริการวิชาการด้านการผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง การผลิตสารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา การปลูกพืชผักในภาชนะใช้แล้วเพื่อบริโภค การปลูกผักบุ้งงอก การเลี้ยงไส้เดือน และการแปรรูปเห็ดสวรรค์เพื่อบริโภค พร้อมแจกปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง 100 ถุง สารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน เปิดงาน ณ วัดพลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันก่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง