ภาพข่าวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงข้าวโพดสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์

ข่าวทั่วไป 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 15:19 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงข้าวโพดสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และเยี่ยมชมแปลงปลูกข้าวโพดของนางวีระพงษ์ สุขแจ่ม นางเพชรลัดดา ผาแดง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ จำกัด โดยสหกรณ์ได้เป็นจุดรวบรวมและรับซื้อผลผลิตข้าวโพดจากสมาชิกและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เบื้องต้น สหกรณ์ฯ สามารถรวบรวมข้าวโพดตามโครงการฯ ได้แล้วกว่า 1,400 ตัน จากเป้าหมายทั้งหมด 4,000 ตัน และในจังหวัดนครสวรรค์มีสมาชิกสหกรณ์ 13 แห่ง สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 359 ราย พื้นที่ปลูกข้าวโพดรวม 5,355.50 ไร่


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ