ม.อ.ตรัง จัดอบรม TQA บุคลากรสายสนับสนุน

ข่าวทั่วไป 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 16:29 น. —ThaiPR.net

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนผู้บริหารกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) หมวด 6 การปฏิบัติการ สำหรับหน่วยงานสนับสนุน" เพื่อให้หน่วยงานได้รู้ถึงวิธีการที่องค์กรมุ่งเน้นการทำงาน ออกแบบ จัดการ ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมแก่ผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานที่สำคัญ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติการ เพื่อให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จและยั่งยืน โดยมีบุคลากรจากทุกส่วนงานในวิทยาเขตตรัง เข้ารับการอบรม.

ม.อ.ตรัง จัดอบรม TQA บุคลากรสายสนับสนุน

\

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ