นครนนท์ อบรมจิตอาสาป้องกันเด็กจมน้ำ

ข่าวทั่วไป 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 17:26 น. —ThaiPR.net

นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมจิตอาสาสอนเด็กว่ายน้ำ เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เทศบาลนครนนทบุรีจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมจิตอาสาสอนเด็กว่ายน้ำขึ้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 80 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่นๆ ละ 40 คน ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ และวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 76,200 บาท และได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

นครนนท์ อบรมจิตอาสาป้องกันเด็กจมน้ำ

ปัจจุบันมีเด็กเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำ เป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากรายงานสถานการณ์เด็กจมน้ำในประเทศไทย โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทำให้ทราบว่าในระหว่างช่วงปิดภาคการศึกษา ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ปี 2561 มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิต 258 ราย เฉลี่ยวันละ 2 ราย โดยเฉพาะในเขตจังหวัดนนทบุรี มีเด็กช่วงอายุ 5 – 9 ปี จมน้ำเสียชีวิต 14 ราย เนื่องจากพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ผู้ปกครองและอาสาสมัครอาจขาดทักษะเรื่องการว่ายน้ำและการช่วยชีวิต มีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำ ในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีได้

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ