ภาพข่าว: มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และ 9 หน่วยงาน ร่วมจัดทำศูนย์เรียนรู้โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนฯ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 15:30:32 น.
กรุงเทพฯ--13 ก.พ.--มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และ 9 หน่วยงาน ร่วมจัดทำศูนย์เรียนรู้โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริ (มูลนิธิชัยพัฒนา) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านนิทรรศการแบบ interactive เพื่อให้ "ท้องถิ่น" เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน เยาวชน ประชาชนทั่วไป พร้อมรับมือกับสถานการณ์การเกิดดินถล่มอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง